ტარიფები

ტარიფები ამოქმედდება 07.05.2021 -დან
იმავე დღის მიწოდება
პოპულ
6 იმავე დღეს
შეკვეთის გაფორმება 13:00სთ-მდე
ჩაბარება იმავე დღის 20:00სთ-მდე
ტარიფი მოქმედებს 5 კგ-მდე
ყოველ დამატებით 5 კგ-ზე ემატება 2 ლარი
მაქსიმუმ 20 კგ
გზავნილის დაფარვის ფუნქცია
გზავნილის უკან დაბრუნება 3 ლარი
მეორე დღის მიწოდება
რეკომენ
5 მეორე სამუშაო დღე
შეკვეთის გაფორმება 17:00სთ-მდე
ჩაბარება შემდეგი სამუშაო დღის 20:00სთ-მდე
ტარიფი მოქმედებს 5 კგ-მდე
ყოველ დამატებით 5 კგ-ზე ემატება 2 ლარი
მაქსიმუმ 20 კგ
გზავნილის დაფარვის ფუნქცია
გზავნილის უკან დაბრუნება 3 ლარი
ეკონომ სერვისი
ეკონომი
4 3-4 სამუშაო დღე
შეკვეთის გაფორმება 17:00სთ-მდე
ჩაბარება 3-4 სამუშაო დღის 20:00სთ-მდე
ტარიფი მოქმედებს 5 კგ-მდე
ყოველ დამატებით 5 კგ-ზე ემატება 2 ლარი
მაქსიმუმ 20 კგ
გზავნილის დაფარვის ფუნქცია
გზავნილის უკან დაბრუნება 3 ლარი

თბილისი - თბილისის შემოგარენი

იმავე დღის მიწოდება
პოპულ
8 იმავე დღეს
შეკვეთის გაფორმება 13:00სთ-მდე
ჩაბარება იმავე დღის 20:00სთ-მდე
ტარიფი მოქმედებს 5 კგ-მდე
ყოველ დამატებით 5კგ-ზე ემატება 2 ლარი
მაქსიმუმ 20კგ
გზავნილის დაფარვის ფუნქცია
გზავნილის უკან დაბრუნება 3 ლარი
მეორე დღის მიწოდება
რეკომენ
5 მეორე სამუშაო დღე
შეკვეთის გაფორმება 17:00სთ-მდე
ჩაბარება შემდეგი სამუშაო დღის 20:00სთ-მდე
ტარიფი მოქმედებს 5 კგ-მდე
ყოველ დამატებით 5 კგ-ზე ემატება 2 ლარი
მაქსიმუმ 20 კგ
გზავნილის დაფარვის ფუნქცია
გზავნილის უკან დაბრუნება 3 ლარი
ეკონომ სერვისი
ეკონომი
4 3-4 სამუშაო დღე
შეკვეთის გაფორმება 17:00სთ-მდე
ჩაბარება 3-4 სამუშაო დღის 20:00სთ-მდე
ტარიფი მოქმედებს 5 კგ-მდე
ყოველ დამატებით 5 კგ-ზე ემატება 2 ლარი
მაქსიმუმ 20 კგ
გზავნილის დაფარვის ფუნქცია
გზავნილის უკან დაბრუნება 3 ლარი

რუსთავი - თბილისი (თბილისი - რუსთავი)

მარნეული - თბილისი (თბილისი - მარნეული)

იმავე დღის მიწოდება
პოპულ
8 იმავე დღეს
შეკვეთის გაფორმება 13:00სთ-მდე
ჩაბარება იმავე დღის 20:00სთ-მდე
ტარიფი მოქმედებს 5 კგ-მდე
ყოველ დამატებით 5 კგ-ზე ემატება 2 ლარი
მაქსიმუმ 20 კგ
გზავნილის დაფარვის ფუნქცია
გზავნილის უკან დაბრუნება 3 ლარი
მეორე დღის მიწოდება
რეკომენ
5 მეორე სამუშაო დღე
შეკვეთის გაფორმება 17:00სთ-მდე
ჩაბარება შემდეგი სამუშაო დღის 20:00სთ-მდე
ტარიფი მოქმედებს 5 კგ-მდე
ყოველ დამატებით 5 კგ-ზე ემატება 2 ლარი
მაქსიმუმ 20 კგ
გზავნილის დაფარვის ფუნქცია
გზავნილის უკან დაბრუნება 3 ლარი
ეკონომ სერვისი
ეკონომი
4 3-4 სამუშაო დღე
შეკვეთის გაფორმება 17:00სთ-მდე
ჩაბარება 3-4 სამუშაო დღის 20:00სთ-მდე
ტარიფი მოქმედებს 5 კგ-მდე
ყოველ დამატებით 5 კგ-ზე ემატება 2 ლარი
მაქსიმუმ 20 კგ
გზავნილის დაფარვის ფუნქცია
გზავნილის უკან დაბრუნება 3 ლარი

ბათუმი - თბილისი (თბილისი - ბათუმი)

ქუთაისი - თბილისი (თბილისი - ქუთაისი)

იმავე დღის მიწოდება
- იმავე დღეს
-
-
-
-
-
-
-
მეორე დღის მიწოდება
- მეორე სამუშაო დღე
-
-
-
-
-
-
-
ეკონომ სერვისი
ეკონომი
7 2-3 სამუშაო დღე
შეკვეთის გაფორმება 17:00სთ-მდე
ჩაბარება 2-3 სამუშაო დღის 20:00სთ-მდე
ტარიფი მოქმედებს 5 კგ-მდე
ყოველ დამატებით 5 კგ-ზე ემატება 5 ლარი
მაქსიმუმ 20 კგ
გზავნილის დაფარვის ფუნქცია
გზავნილის უკან დაბრუნება 7 ლარი