საბანკო რეკვიზიტები

  • სს საქართველოს ბანკი
  • BAGAGE22
  • GE30BG0000000345888593GEL
  • შპს გოუ ექსპრესი
  • 416352128
  • სს თიბისი ბანკი
  • TBCBGE22
  • GE30TB7978436080100007
  • შპს გოუ ექსპრესი
  • 416352128